Oude Kerk, Amsterdam

Oude Kerk, Amsterdam

Jan Pieterszoon Sweelinck (Gerrit Pieterszoon Sweelinck, 1606)

Jan Pieterszoon Sweelinck (Gerrit Pieterszoon Sweelinck, 1606)

Detail deksel Sweelinck-klavecimbel (Pieter Isaacsz)

Allegorische voorstelling van Amsterdam -detail deksel Sweelinck-klavecimbel (Pieter Isaacsz)

Gedenkteken Jan Pieterszoon Sweelinck in de Oude Kerk, Amsterdam

Gedenkteken Jan Pieterszoon Sweelinck in de Oude Kerk, Amsterdam

Johannette Zomer en Fred Jacobs

Johannette Zomer en Fred Jacobs

De zondeval (Cornelis van Haarlem, 1592)

De zondeval (Cornelis van Haarlem, 1592)

Amsterdam, Nederland
22 oktober 2021 t/m 25 oktober 2021
Amsterdam
Themaweekend: ‘De dageraad van de Gouden Eeuw’

• Lezingen en concerten over het culture leven in de hoofdstad rond 1600
• MUSICO-reisleiders (kunsthistorici & musicologen) aan het woord over het Amsterdam van Sweelinck
• Sweelinck Festival: 400 jaar ‘de Orpheus van Amsterdam’
Lees hier ons blog over Sweelinck

Gegarandeerd vertrek  
Basisreissom: € 825,00

Vrijdag 22 oktober reist u op eigen gelegenheid naar Amsterdam. We verblijven deze reis in het viersterrenhotel Doubletree by Hilton, gelegen naast Amsterdam Centraal Station. Tijdens deze reis zullen we door middel van lezingen en concerten aan de hand van het thema ‘De dageraad van de gouden eeuw' het culturele leven Amsterdam rond 1600 uitgebreid belichten. Het is de tijd van een stad in opkomst, aan het begin van een van de meest welvarende periodes in onze geschiedenis; een periode die ook wel de ‘Dageraad van De Gouden Eeuw (1580-1620)’ wordt genoemd.

Na koffie en wat lekkers beginnen we om 14.00 uur met de eerste lezing. Onder de titel Amsterdam ten tijde van Sweelinck (1562-1621) schetst kunsthistorica Saskia Cohen de ontwikkelingen in Amsterdam in de periode dat Sweelinck er woonde en werkte. De stad onderging in die tijd een geweldige transformatie in sociaal, religieus en politiek opzicht. In haar lezing bespreekt Saskia Cohen die belangrijke veranderingen aan de hand van cruciale gebeurtenissen in de Nederlanden, zoals de Spaanse Furie (1576) in Antwerpen en de sluiting van de Schelde (1587). De nieuwe status van de stad is ook terug te vinden op een muziekinstrument uit die tijd, dat tegenwoordig in het Rijksmuseum te bewonderen is. In 1604 reisde Sweelinck naar Antwerpen om bij de gerenommeerde instrumentenbouwers Joannes en Andreas Ruckers een klavecimbel aan te schaffen. Twee jaar later werd het deksel van het instrument passend gedecoreerd door de schilder Pieter Isaacsz, met een allegorische voorstelling waarin de status van Amsterdam als nieuwe handelsstad tot uitdrukking kwam.

Na de pauze zal musicologe Susan Dorrenboom tijdens de tweede lezing van de reis inzoomen op de persoon Sweelinck en diens muziek. Bij leven was Sweelinck al wereldberoemd, kreeg hij bijnamen als Orpheus van Amsterdam. Hij bepaalde rond 1600 het muzikale leven in Amsterdam en ver daarbuiten. Sweelinck leefde in muzikaal oogpunt op het kantelpunt van renaissance naar barok en droeg zelf bij aan een stijl van componeren die wij nu barok noemen.

’s Avonds kunt u in de Waalse Kerk het recital Nuove musiche bijwonen door sopraan Johannette Zomer en luitist Fred Jacobs. De titel van het concert, met op het programma vroeg 17e-eeuws repertoire, verwijst naar twee muziekbundels met sololiederen van Caccini die in 1602 en 1614 onder deze titel verschenen. ‘Nieuw’, want de eenstemmige, vooral op tekstexpressie gerichte en zich minder om de regels van het contrapunt bekommerende muziekstijl, was pas enkele decennia oud. Het ‘muovere l’affetto dell’anima’ (= het beroeren van de gemoedsgesteldheid van de ziel) moet het streven van de musicus zijn. Caccini creëerde een directe muzikale expressie, die later uitgroeide tot het operarecitatief en die tal van andere stilistische- en textuurelementen in de barokmuziek beïnvloedde. Het programma begint bij Caccini, maar laat horen welke invloed zijn nieuwe stijl op Europa heeft gehad.

Zaterdag 23 oktober beginnen we met een concert in het Stadsarchief Amsterdam dat gehuisvest is in De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Om 10.30 uur spelen musici uit het Concertgebouworkest muziek met als thema ‘Sweelinck: schakel tussen renaissance en barok’. Sweelinck was een invloedrijk meester van vele compositievormen. Zo verspreidde de pavane - oorspronkelijk een statige hofdans, in Engeland omgevormd tot melancholieke treurmuziek - zich via Amsterdam verder over Europa. De musici nemen u mee op een reis langs Sweelincks instrumentale werken en hun invloed op andere componisten, van zijn Fantasia chromatica tot composities van beroemde Engelsen als John Bull en William Byrd.

Na het concert geeft Simon Groot - musicoloog, dirigent, bestuursvoorzitter van de Stichting Sweelinck 2021 én initiatiefnemer van het Sweelinck Festival - een toelichting op de Sweelinck-tentoonstelling die in het Stadsarchief te zien is. Deze tentoonstelling kunt u daarna op eigen gelegenheid bezoeken.

’s Middags schetst muziekkenner Benjamin Rous in zijn lezing een beeld van het Italiaanse muziekleven rond 1600. Want hoewel het niet zeker is of Sweelinck ooit in Italië is geweest, zijn er de nodige stilistische raakvlakken tussen zijn muziek en het werk van Andrea Gabrieli, organist van de San Marco. Een mogelijke Italiaanse studiereis van de jonge Sweelinck zou kunnen zijn georganiseerd (en bekostigd) door Italiaanse kooplieden uit Amsterdam, relaties van zijn overleden vader. Tussen de handelssteden Amsterdam en Venetië bestonden intensieve contacten in de 16e en 17e eeuw. Wat gebeurde er allemaal in die tijd op muzikaal gebied in Italië? Benjamin Rous laat aan de hand van verschillende muzikale voorbeelden uit het eind van de 16e eeuw zien en horen welke ‘richtingenstrijd’ er in Italië woedde en hoe daaruit uiteindelijk rond 1600 het genre ‘opera’ kon ontstaan.

’s Avonds brengt Doulce Mémoire in het Muziekgebouw aan ’t IJ een eerbetoon aan de wereldlijke composities van Sweelinck. Het ensemble veroverde dankzij zijn originele en spraakmakende programma’s al snel een eigen stekje binnen het domein van de renaissance- en barokmuziek. Er staat u een fijnzinnig saluut aan Sweelinck te wachten door deze Franse topinstrumentalisten en -zangers. Zij buigen zich over de ‘Chansons a 5 parties’, waarbij ze ook qua uitspraak van de Franse teksten de puntjes op de i zetten.

Zondag 24 oktober beginnen we de dag met een lezing van kunsthistorica Nanda Geerling over de Amsterdamse wooncultuur en stadsuitbreiding in het 17e-eeuwse Amsterdam. In die eeuw vonden vele immigranten in de stad een nieuw thuis. In een smeltkroes van culturen bloeiden handel, kunst en wetenschap als nooit tevoren. In 1613 werd Amsterdam uitgebreid door de aanleg van de beroemde grachtengordel, een ongekend staaltje van moderne cityplanning. Er verrezen tal van fraaie grachtenhuizen - ware stadspaleizen - van vermogende kooplieden, bankiers, stadsbestuurders en andere kapitaalkrachtigen die hun eigen wooncultuur creëerden. Het was deze grachtengordel die Amsterdam in de 17e eeuw de uitstraling van een metropool gaf.

Na de lezing bezoeken we een grachtenpand uit de eerste decennia van het bestaan van de grachtengordel. Museum Van Loon bevindt zich in een 17e-eeuws patriciërshuis, aan de Keizersgracht. De schilder Ferdinand Bol was de eerste bewoner van het huis. Het huis is ingericht in de sfeer van vroeger, met portretschilderijen, meubels, porselein uit de afgelopen eeuwen. 

Na een gezamenlijke lunch kunt u om 17.00 uur in de Lutherse Kerk een concert bijwonen van het Hemony Ensemble. Net als tijdens het avondconcert op deze dag komen de geestelijke composities van Sweelinck aan bod. Het vocaal ensemble voert de negen spreukmotetten uit de Cantiones sacrae uit. Deze motetten - met uitspraken van Jezus - worden afgesloten met het Te Deum. De motetten worden begeleid op orgel door David Jansen, die het programma tevens inleidt met Sweelincks orgelwerk ‘Christe, qui lux est et dies’. Er wordt gespeeld op het bijzondere Monteverdi-orgel dat in 2018 gebouwd is in opdracht van het Nationaal Instrumenten Fonds.

Het Gesualdo Concort verzorgt het avondconcert in Muziekgebouw aan ’t IJ. Het vocale collectief onder leiding van bas Harry van der Kamp oogstte wereldwijd lof voor de grensverleggende opname van Sweelincks complete vocale oeuvre, Het Sweelinck Monument. Op het programma staan vanavond Sweelincks zeven- en achtstemmige psalmen en de 27 Rimes françoises et italiennes.

Maandag 25 oktober geeft kunsthistoricus Léon Daemen ’s ochtends een lezing met de titel ‘Rijksmuseum – hoogtepunten uit de ‘Dageraad van de Gouden eeuw’. Beroemde schilders als Bartholomeus Spranger, Cornelis van Haarlem en Hendrik Goltzius werkten rond 1600 in een maniëristische stijl. Hun gekunstelde voorstellingen, vol merkwaardig kleurgebruik en gespierde lichamen, komen ons nu misschien vreemd voor, maar waren geheel volgens de mode van die tijd. Samen met beeldhouwers en zilversmeden als Adriaen de Vries, Hendrick de Keyser en Paulus van Vianen wisten zij met hun werk de grote bloei van de 17e-eeuwse schilderkunst voor te bereiden. Na circa 1620 zullen de schilders zich steeds vaker gaan specialiseren in een apart genre, zoals het bloemstilleven, landschappen of portretten, waarbij de nadruk meer wordt gelegd op een overtuigende illusionistische weergave van de werkelijkheid. Maar daarmee begint in feite een nieuw tijdperk.

Na afloop van de lezing gaan we naar het Rijksmuseum om de schilderijen die tijdens de lezing aan bod zijn gekomen, in het echt te kunnen zien.

Na een eenvoudige lunch – gemaakt volgens recepten uit het enige gedrukte kookboek in de 17e eeuw, ‘De Verstandige Kock’ - sluiten we de reis af met een muzikale epiloog over de nalatenschap van Sweelinck. Orgelstudenten van het Conservatorium van Amsterdam spelen op het Müller-orgel van de Waalse Kerk werken van Sweelinck en componisten die hij direct of indirect beïnvloed heeft. De Duitse organist en componist Scheidemann bijvoorbeeld was een van Sweelincks favoriete leerlingen. Hij zou later de beroemde componist en organist Buxtehude lesgeven die weer de muzikale held van Bach zou worden. Het is maar een voorbeeld van de faam en invloed van Sweelinck, en hoe hij de basis legde voor grote componisten na hem.

Na het recital doen we op weg naar het hotel uiteraard ook nog even de Oude Kerk aan. Vierhonderd jaar geleden, in 1621, blies Sweelinck zijn laatste adem uit. Hij werd begraven in de Oude Kerk. Joost van den Vondel schreef het volgende grafschrift voor hem:

Dits Sweelinck's sterfelyk deel; ten troost ons nagebleven;
't Ontsterfelyk hout de maet by Godt in 't eeuwig leven;
Daer streckt hy, meer dan hier omvatten ons gehoor,
Een goddlycke galm in aller Enghlen oor.


Na het bezoek aan de Oude Kerk gaan we terug naar het hotel en reist iedereen op eigen gelegenheid huiswaarts.

Wilt u wel deelnemen aan deze reis, maar zonder hotelovernachtingen? Dat kan! U kunt dit bij boeking aangeven door te klikken op 'Boek zonder hotelovernachting'. De korting op de basisreissom bedraagt in dat geval € 309,=.


De term ‘Gouden Eeuw’
We snappen dat de term 'Gouden Eeuw’ in deze tijd voor velen een beladen term is. We willen daar zeker niet aan voorbij gaan en overheen stappen. We hebben toch besloten de term te hanteren en volgen daarbij graag het betoog van directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits (september 2019):
'Wij schaffen de term niet af. De Gouden Eeuw had zijn schaduwzijde, het westen was heel rijk, oostelijke provincies juist arm, en we vinden het belangrijk om de periode vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Volgend jaar doen we een tentoonstelling over de slavernij, daarin vertellen we ook over die schaduwzijde. Als je de term afschaft, schrijf je ook een deel van de geschiedenis weg. Bovendien associëren veel mensen de Gouden Eeuw vooral met de bloeiperiode in de schilderkunst. De Hollandse Meesters, Rembrandt, Jan Steen, Vermeer, Frans Hals. Op dat gebied was het een periode van grote vernieuwing, echt een gouden eeuw.
Aangezien in onze reis de nadruk komt te leggen op de culturele bloei van de Nederlanden (zowel schilderkunst als muziek), menen wij om reden van juist die associatie de term te kunnen blijven hanteren. Uiteraard beseffende we dat deze culturele bloei mede een gevolg was van een expansiedrift die gepaard ging met geweld en mensonterende situaties.

Lezing
 • vrijdag 22 oktober 2021 Amsterdam ten tijde van Sweelinck
 • In het hotel (Amsterdam)
 • Kunsthistorica Saskia Cohen schetst de ontwikkelingen in Amsterdam in de periode dat Sweelinck er woonde en werkte.

 • Prijs: inbegrepen
Lezing
 • vrijdag 22 oktober 2021 Sweelinck, de Orpheus van Amsterdam
 • In het hotel (Amsterdam)
 • Musicoloog Susan Dorrenboom zoomt in op de persoon Sweelinck en diens muziek. Sweelinck was bij leven wereldberoemd en bepaalde in grote mate het muzikale leven in Amsterdam rond 1600.

 • Prijs: inbegrepen
Concert
 • vrijdag 22 oktober 2021 Nuove Musiche
 • Waalse Kerk Amsterdam (Amsterdam)
 • - Caccini: Amor, io parto | Vaga su spin’ascosa | Al fonte al prato | Amarilli mia bella
  - Rossi: A chi lasso credero | Come è breve il gioir | Amor s’io mi querelo
  - Kapsperger: Sfessania | Corrente Settima | Villan di Spagna
  - Kapsperger: Dove mi lasci | Già risi del mio mal | Avrilla mia
  - Kapsperger: Preludio | Passacaglia
  - Lambert: Vous éprouver | Ombre de mon amant | Vos mépris chaque jour
  - Lanier: Mark how the blushful morn | No more shall meads be deck’d with flowers
  - Purcell: Farewell all joys! | Music for a while

 • Uitvoerenden:
  • sopraan Johannette Zomer
  • luitist Fred Jacobs
 • Prijs: € 25,00
Concert
 • zaterdag 23 oktober 2021 Leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest
 • Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam)
 • De musici van het Concertgebouworkest nemen u mee op een reis langs Sweelincks werken en diens invloed. Van Sweelincks Fantasia chromatica tot aan werken van beroemde Engelsen als John Bull en William Byrd die zich lieten beïnvloeden door Sweelinck en vice versa.

 • Prijs: € 19,00
Lezing
 • zaterdag 23 oktober 2021 Italiaanse muziek rond 1600
 • In het hotel (Amsterdam)
 • Muziekkenner Benjamin Rous geeft in zijn lezing een beeld van het Italiaanse muziekleven rond 1600. Want hoewel het niet zeker is of Sweelinck ooit in Italië is geweest, zijn er de nodige stilistische raakvlakken tussen zijn muziek en het werk van Andrea Gabrieli, organist van de San Marco.

 • Prijs: inbegrepen
Concert
 • zaterdag 23 oktober 2021 Doulce Mémoire
 • Muziekgebouw aan 't IJ (Amsterdam)
 • Met een uniek programma rond zijn minder bekende maar o zo bijzondere chansons, tekenen Doulce Mémoire en Denis Raisin Dadre voor misschien wel het opvallendste muzikale eerbetoon van het jaar.

 • Prijs: € 35,00
Lezing
 • zondag 24 oktober 2021 Wooncultuur en stadsuitbreiding in de 17e eeuw
 • In het hotel (Amsterdam)
 • Kunsthistorica Nanda Geerling spreekt in haar lezing over de Amsterdamse wooncultuur en stadsuitbreiding in het 17e-eeuwse Amsterdam.

 • Prijs: inbegrepen
Concert
 • zondag 24 oktober 2021 Hemony Ensemble
 • Lutherse Kerk (Amsterdam)
 • Het Hemony Ensemble brengt onder leiding van Simon Groot de negen spreukmotetten (motetten met de uitspraken van Jezus) en het Te Deum uit de Cantiones sacrae van Sweelinck ten gehore.
  De motetten worden begeleid op orgel door David Jansen, die het programma tevens inleidt met Sweelincks orgelwerk ‘Christe, qui lux est et dies’. Er wordt gespeeld op het bijzondere Monteverdi-orgel dat in 2018 gebouwd is door Firma Klop in opdracht van het Nationaal Instrumenten Fonds.

 • Prijs: € 19,00
Concert
 • zondag 24 oktober 2021 Gesualdo Consort
 • Muziekgebouw aan 't IJ (Amsterdam)
 • Op het programma staat een selectie van de meerstemmige psalmzettingen van Sweelinck.

 • Prijs: € 35,00
Lezing
 • maandag 25 oktober 2021 Hoogtepunten in het Rijksmuseum rond 1600
 • In het hotel (Amsterdam)
 • Kunsthistoricus Léon Daemen neemt u in een lezing mee naar de hoogtepunten uit het Rijksmuseum rond 1600. Beroemde schilders als Bartholomeus Spranger, Cornelis van Haarlem en Hendrik Goltzius werkten in een maniëristische stijl. Hun gekunstelde voorstellingen, vol merkwaardig kleurgebruik en gespierde lichamen, komen ons nu misschien vreemd voor, maar waren geheel volgens de mode van die tijd.

 • Prijs: inbegrepen
Concert
 • maandag 25 oktober 2021 Epiloog: de nalatenschap van Sweelinck
 • Waalse Kerk Amsterdam (Amsterdam)
 • - Sweelinck: Fantasia G1
  - Sweelinck: Echo fantasia in d
  - Scheidemann: Erbarm dich mein
  - Buxtehude: Wie schön leuchtet
  - Scheidemann: Canzona in G
  - Buxtehude: Praeludium in d, BuxWV140
  - Bach: Praeludium & Fuga in a, BWV543

 • Prijs: € 10,00
DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station

DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station Het viersterren DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station heeft elegante, moderne kamers, zakelijke faciliteiten met de nieuwste audiovisuele technologie en een fitnesscentrum. Door de ideale locatie heb je uitzicht op het IJ en het centrum van de stad. Het hotel ligt naast Amsterdam Centraal Station en beschikt over de SkyLounge Amsterdam met een schilderachtig uitzicht over de stad.

Alle kamers van het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station hebben kamerhoge ramen, een flatscreen-tv en gratis WiFi.

Het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station heeft een geavanceerde fitnessruimte en biedt veel buitenruimtes, waaronder een binnenplaats. Er is een brede selectie boeken en tijdschriften beschikbaar voor als je een keertje lekker wilt lezen.

De drie eetgelegenheden van het hotel serveren een grote verscheidenheid aan lokale en internationale gerechten. Het lichte restaurant voor ontbijt en lunch wordt dagelijks omgevormd tot de intieme Eastwood Beer & Grill voor het diner. Er worden vlees-, vis- en vegetarische gerechten van de grill geserveerd. Je kunt ook voor een hapje of een lichte maaltijd naar de Lobby Bar en vervolgens naar SkyLounge Amsterdam op de 11e verdieping. 's Avonds serveren de bar en het terras op het dak drankjes en maaltijden, terwijl een dj voor een kosmopolitische sfeer zorgt.

Basisreissom per persoon met vertrek op vrijdag 22 oktober 2021 € 825,00
Eenpersoonstoeslag € 120,00
Korting Museumjaarkaart € -32,00
Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen - stel zelf uw programma samen:
Amsterdam ten tijde van Sweelinck (22 oktober 2021) incl.
Sweelinck, de Orpheus van Amsterdam (22 oktober 2021) incl.
Nuove Musiche (22 oktober 2021) € 25,00
Leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (23 oktober 2021) € 19,00
Italiaanse muziek rond 1600 (23 oktober 2021) incl.
Doulce Mémoire (23 oktober 2021) € 35,00
Wooncultuur en stadsuitbreiding in de 17e eeuw (24 oktober 2021) incl.
Hemony Ensemble (24 oktober 2021) € 19,00
Gesualdo Consort (24 oktober 2021) € 35,00
Hoogtepunten in het Rijksmuseum rond 1600 (25 oktober 2021) incl.
Epiloog: de nalatenschap van Sweelinck (25 oktober 2021) € 10,00
Inbegrepen in de basisreissom:

• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Doubletree by Hilton Amsterdam (kamers met city-view)
• 3 diners of lunches in goede restaurants & 1 eenvoudige lunch (25/10)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• 5 lezingen
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding

Overige informatie:

• Exclusief toegangskaarten concerten, overige maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard
• Het is ook mogelijk deze reis zonder hotelovernachting te boeken. U kunt dit bij boeking aangeven door te klikken op 'Boek zonder hotelovernachting'. De korting op de basisreissom bedraagt in dat geval € 309,=

Reizen in en na coronatijd
MUSICO Reizen volgt de richtlijnen van het RIVM. Mocht de reis door verscherpte maatregelen moeten worden geannuleerd, dan voeren wij de reis niet uit en ontvangt u de reissom terug. Individuele kosten die voortvloeien uit verplichte corona-maatregelen (bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een test), komen voor rekening van de reiziger.

Remco Roovers

Vaak zeg ik tegen mensen dat ik het leukste werk ter wereld heb. Ik combineer verschillende passies in mijn werk en bedrijf. Over die passies wil ik u graag iets meer vertellen.
 
Vanaf mijn vroege jeugd heb ik me toegelegd op muziek en musiceren: na begonnen te zijn op kerkorgel wisselde ik in mijn puberteit naar het meest persoonlijke instrument dat er bestaat: de zang. Dat ging zeer voorspoedig, ik kon wel naar het conservatorium vond mijn lerares. Tja, en als je dan altijd gedacht had arts te worden, is dat wel een ommezwaai. Ik bedacht dat ik met de combinatie van solozang op het conservatorium in Den Haag en een studie Muziekwetenschap aan de universiteit in Utrecht meerdere aspecten van de muziek zou bestuderen en dat ik goed beslagen de muziekwereld zou kunnen betreden.
 
Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze: Ik kon mijn studie aan het conservatorium afsluiten met het diploma Uitvoerend Musicus en studeerde tevens af als Muziekwetenschapper aan de universiteit. De twee studies vulde elkaar perfect aan. Hierna had ik langere tijd (ca. 7 jaar) een aanstelling bij het Groot Omroepkoor naast een praktijk als lied- en oratoriumzanger.
 
En toen was daar het moment dat Walter Wolvekamp - destijds eigenaar van Wolvekamp Muziekreizen, waar ik af en toe al voor werkte als reisleider - Taco Stronks en mij kwam polsen of we er iets voor voelden zijn bedrijf over te nemen. We hoefden er niet lang over na te denken, binnen enkele weken was de deal gesloten en op 5 januari 2002 vertrok onze eerste reis.
Inmiddels voel ik me een ondernemende musicus of een musicerend ondernemer. Het podium zie ik steeds minder vanaf de uitvoerende kant, maar des te meer vanaf de consumerende kant. Daarnaast geniet ik enorm van het bedenken en opzetten van reizen en alles wat bij een eigen bedrijf hoort.
 
Toch zou dit werk maar half zo leuk zijn als ik niet ook zeer regelmatig (zeker zo’n 15-18 keer per jaar) met onze groepen als reisbegeleider op pad ging. Ik voel me metropoliet als ik in New York loop, vereerd als ik eerste rang in de Scala te Milaan zit, bevoorrecht als ik een groep naar Australië mag begeleiden en domweg gelukkig als ik in Duitse steden als Weimar, Leipzig, Dresden en Berlijn rondloop. Wat mijn muzieksmaak betreft ben ik een alleseter, van barok tot modern, ik sta voor alles open. Als muziekwetenschapper hield ik me voornamelijk bezig met Wagner en de 19e eeuw, maar mijn interesse gaat wel degelijk verder.
 
Naast het verblijf in een goed hotel, eten in goede restaurants en mooie muziek is op reis het gezelschap van het allergrootste belang. En ook daar bof ik mee, op vrijwel alle reizen zie ik bekende en nieuwe mensen met interessante verhalen en levensgeschiedenissen. Muziek is voor ieder op zo’n reis een belangrijk element in zijn of haar leven, en dat bindt natuurlijk enorm.
Ik hoop dat deze website uw interesse kan wekken voor het maken van een muziekreis met MUSICO Reizen. Ik zie u graag op één van onze reizen.

Lees ook het interview met Remco Roovers en Taco Stronks.

In het voorjaar van 2018 liep Remco 800 km naar Santiago om aandacht te vragen voor de spierziekte MD. Lees hier zijn verslag.

Taco Stronks

Muziek speelt al mijn hele leven lang een grote rol.

Ik groeide op in een muzikaal milieu; altijd klonk er muziek en bij ons thuis bespeelde iedereen een instrument. Vooral de muziek van Bach vond ik erg mooi en op de lagere school hield ik regelmatig spreekbeurten over klassieke muziek. Tijdens mijn middelbare schoolperiode kreeg ik ook meer interesse in de popmuziek, maar de barokmuziek bleef mij het meest fascineren. Ook tijdens mijn studie Muziekwetenschap was ik vooral gefocust op de werkgroepen rond barok en ik studeerde bijvoorbeeld een tijdje Italiaans om beter de libretti te kunnen lezen.

Na mijn studie werkte ik bij het Utrechts Barok Consort van Jos van Veldhoven en het Amsterdam Baroque Orchestra van Ton Koopman. In het midden van de jaren negentig kwam ik in dienst bij het Combattimento Consort Amsterdam van Jan Willem de Vriend, eerst als bibliothecaris, later als musicologisch medewerker.

Opera leerde ik waarderen door tijdens mijn studietijd de gratis Generale Repetities te bezoeken in de Stopera. De effecten op het toneel, zoals de (echte!) regen bij de opera Cendrillon van Massenet, vond ik imponerend en zullen me altijd bij blijven. Ik werd reisleider bij Wolvekamp Operareizen en greep de mogelijkheid om - samen met Remco Roovers - dit bedrijf over te nemen en MUSICO Reizen op te richten met beide handen aan.

Ik geniet ervan om met een groep op pad te zijn en een vakantiesfeer voor de reizigers te creëren. Wat mij aanspreekt aan een operareis is dat er bijna elke avond een programma is. Het is leuk om muzikale ervaringen na afloop van een voorstelling of concert met elkaar te delen. Tot mijn favoriete bestemmingen horen zeker Berlijn en Glyndebourne. Vooral de rituelen om het operabezoek heen, zoals je speciaal ‘opdoffen’ in smoking, en de bijzonderheid van de locatie vind ik belangrijk. Daarom vind ik het ook zo leuk om naar authentieke baroktheaters als die in Drottningholm, Schwetzingen en Potsdam te gaan. Dat maakt het bijwonen van een operavoorstelling nog iets meer bijzonder, tot een speciale gelegenheid.

Lees ook het interview met Remco Roovers en Taco Stronks.