Emmanuel Chabrier (componist)

(18 januari 1841 - 13 september 1894)

De Franse componist en pianist Emmanuel Chabrier werd op 18 januari geboren in Ambert in de Auvergne. Zijn vader was advocaat en kwam uit een welgestelde familie. Toen Chabrier een tiener was, verhuisde het gezin naar Clermont-Ferrand en enkele jaren later naar Parijs. Daar zou hij tot aan zijn dood in 1894 blijven wonen.

Hoewel hij al jong pianoles kreeg en muzikaal talent bleek te bezitten, studeerde hij aanvankelijk  rechten en werd hij  ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In die tijd ontstonden L'étoile en Une éducation manquée. Pas in 1880 nam hij ontslag om zich geheel aan muziek te kunnen wijden. Dit besluit nam hij na een bezoek aan het theater in München, waar hij een opvoering van Wagners Tristan und Isolde bijwoonde.

Op muzikaal gebied was Emmanuel Chabrier grotendeels autodidact, maar hij heeft wel lessen bij verschillende bekende musici gevolgd. Hij studeerde echter nooit aan een conservatorium. Chabrier componeerde twee operettes en een komische opera. Voorts schreef hij koorwerken, pianomuziek en enkele liederen.

Het werk van Emmanuel Chabrier werd bijzonder gewaardeerd door de Franse componisten Satie en Ravel. Tot zijn bekendste werken behoren: España (1883), Habanera (1885) en Bourrée fantastique (1891).

España van Emmanuel Chabrier

Meer videos: