ANVR Reizigersvoorwaarden & aanvullende voorwaarden MUSICO Reizen

ANVR Reizigersvoorwaarden

ANVR logo 2019

Inleiding
De ANVR-Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op uw reis van toepassing is: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de ANVR-Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR-Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Waarom nieuwe voorwaarden?
De Nederlandse wet is sinds 1 januari 2018 aangepast aan nieuwe Europese regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2018. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die je vanaf deze datum boekt. Daarom moesten we ook de ANVR-voorwaarden aanpassen. Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we dat gedaan in overleg met de Consumentenbond. We beginnen met de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als je een gekoppeld reisarrangement (ANVR GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Dit is een door de Europese wetgever bedachte nieuwe regeling om jou als reiziger als je geen pakketreis
boekt, toch iets meer bescherming te geven als je wel meerdere reisdiensten bij verschillende handelaren boekt. Omdat er veel nieuwe begrippen zijn gekomen geven we (in § 4) ook een uitleg van de soms moeilijk leesbare wettelijke bepalingen. Bij een verschil in de uitleg of de interpretatie van deze voorwaarden en de wet gaat de wet altijd voor.

Aanvullende voorwaarden
De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt.

De volledige tekst van de ANVR Reizigersvoorwaarden (versie 2021) kunt u hier lezen.

Baarn, december 2018 – januari 2021
© Copyright ANVR

Aanvullende bepalingen van MUSICO Reizen

De navolgende bepalingen zijn door MUSICO Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Betaling en aanbetaling

Indien de dagtekening van uw factuur langer dan 8 weken voor vertrek van de door u geboekte reis is, dient u een aanbetaling te voldoen van het op de factuur vermelde voorschotbedrag. De aanbetaling is noodzakelijk in verband met de ticketreservering voor de concerten en de opera’s. Het aanbetalingsbedrag wordt als volgt berekend:

1. U maakt een meerdaagse vliegreis:
 • Basisreissom: van de basisreissom wordt € 105,= als aanbetaling berekend, vermeerderd met 15% van het resterende bedrag van de basisreissom.
 • Onderdelen van het muziekprogramma: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling.
 • Overige niet-muzikale onderdelen: van dit bedrag wordt 15% berekend als aanbetaling (denk hierbij aan bijvoorbeeld de (eventuele) eenpersoonstoeslag). Uitzondering hierop vormt de bijdrage voor het Calamiteitenfonds, deze wordt niet in de aanbetaling berekend.
 • Overige vrije-keuze-elementen: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling (denk hierbij aan afwijkingen van het standaardprogramma van de in de brochure of op de website gepubliceerde reis, bijvoorbeeld een extra overnachting).
2. U maakt een meerdaagse touringcar-, trein- of eigen vervoer-reis:
 • Basisreissom: van de basisreissom wordt € 5,=  als aanbetaling berekend, vermeerderd met 15% van het resterende bedrag van de basisreissom.
 • Onderdelen van het muziekprogramma: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling.
 • Overige niet-muzikale onderdelen: van dit bedrag wordt 15% berekend als aanbetaling (denk hierbij aan bijvoorbeeld de (eventuele) eenpersoonstoeslag). Uitzondering hierop vormt de bijdrage voor het Calamiteitenfonds, deze wordt niet in de aanbetaling berekend.,
 • Overige vrije-keuze-elementen: van dit bedrag wordt 100% berekend als aanbetaling (denk hierbij aan afwijkingen van het standaardprogramma van de in de brochure of op de website gepubliceerde reis, bijvoorbeeld een extra overnachting).
3. U maakt een eendaagse reis:
 • Basisreissom: van uw basisreissom wordt € 35,= als aanbetaling berekend.

Annuleringsbepalingen
De bedragen van de annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van opzegging. MUSICO Reizen hanteert verschillende annuleringskosten bij eendaagse of meerdaagse reizen.

 • Bij annulering van een ééndaagse reis tot de 28e (excl.) dag vóór de vertrekdag: de kosten van het (de) gereserveerde opera- of concertticket(s).
 • Bij annulering van een meerdaagse reis tot de 42e (excl.) dag vóór de vertrekdag: het bedrag ter grootte van de aanbetaling (voor de berekening hiervan zie de bepaling van MUSICO Reizen over het aanbetalingsbedrag).
 • Bij annulering van een meerdaagse reis tussen de 42e (incl.) en de 28e (excl.) dag vóór de vertrekdag: 35% van de basisreissom-onderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
 • Bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 28e (incl.) dag tot de 5e (excl.) dag vóór de vertrekdag: 75% van de basisreissom-
  onderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
 • Bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 5e dag (incl.) vóór de vertrekdag: 100% van de totale reissom.
 • Bij annulering van een ééndaagse reis wordt slechts € 10,= annuleringskosten berekend indien het ticket voor de voorstelling of concert doorverkocht kan worden aan een reiziger op de wachtlijst.

Een annulering wordt alleen op werkdagen binnen kantooruren tussen 09.00 uur en 17.00 uur in behandeling genomen. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn binnengekomen op de eerstvolgende werkdag.

Concerten en operavoorstellingen
MUSICO Reizen is voor de uitvoering van en de informatie over de concerten/voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/uitvoerende organisaties/festivaldirecties. MUSICO Reizen kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal MUSICO Reizen zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien MUSICO Reizen er niet in slaagt een redelijk alternatief aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Wijziging vermelde prijzen
De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van de reizen beschikbare gegevens. MUSICO Reizen behoudt
zich het recht voor om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als hierboven
bedoeld af te wijzen. Dit moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling gebeuren. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft MUSICO Reizen het recht de reisovereenkomst op te zeggen.

Loopafstanden en algemene conditie reizigers 
Onze reizen zijn door reizigers met een gemiddelde conditie goed uit te voeren. Uiteraard wordt er tijdens de reis verschillende onderdelen te voet gedaan. We hanteren als loopafstand 1000 meter of minder. In alle overige situaties zorgt MUSICO Reizen voor vervoer ter plaatse. Bent u minder mobiel (u loopt bijvoorbeeld met een rollator of u kunt geen trappen lopen)? Dat hoeft geen probleem te zijn, maar bespreek het voorafgaand aan uw aanmelding met ons. De reisleiding kan voor u ter plekke – op eigen kosten – (taxi-)vervoer voor u organiseren. Overigens geldt, dat busreizen over het algemeen fysiek minder inspannend zijn dan trein- of vliegreizen.

Minimale groepsgrootte
De minimale groepsgrootte is afhankelijk van het type vervoer. Voor trein- en vliegreizen is de minimale groepsgrootte 12 personen, voor busreizen is de minimale groepsgrootte 15 personen. Indien wegens onvoldoende belangstelling een reis geannuleerd moet worden, dient MUSICO Reizen dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers door te geven. Alle reeds betaalde reisgelden, toeslagen en verzekeringspremies worden ingeval van annulering door MUSICO Reizen direct terugbetaald.

MUSICO Reizen is aangesloten bij: