Calamiteitenfonds

Boeken bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds – wat betekent dat?
Het spreekt voor zich: u wilt zorgeloos op reis. Maar niet alles laat zich voorspellen. Wat gebeurt er als er een natuurramp plaatsvindt op de plats van uw bestemming, of als er onlusten uitbreken? Het kan betekenen dat uw reis aangepast of geannuleerd moet worden. De dekking van het Calamiteitenfonds zorgt ervoor dat de extra kosten voor reiswijziging worden vergoed of dat u kosteloos kunt annuleren (in dat laatste geval moet er wel sprake zijn van een door het Calamiteitenfonds erkende calamiteit). De bijdrage aan het Calamiteitenfonds is verplicht en dient apart op de factuur te komen staan. De bijdrage is € 2,50 per boeking.

Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen (KvK nr. 30170810) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Meer informatie over het Calamiteitenfonds vindt u op www.calamiteitenfonds.nl

logo calamiteitenfonds