Wilhelmine von Chézy (librettist)

(26 januari 1783 - 28 januari 1856)

Von Chézy was een Duitse dichteres en librettiste. haar bekendste werk is Euryante van Weber en Rosamunde waarvoor Schubert de toneelmuziek heeft geschreven.

Na een ongelukkig huwelijk vestigde Von Chézy zich in Parijs. Hier dompelde zij zichzelf onder in de romantische literatuur. Zij was goed bevriend met Friedrich en Dorothea Schlegel. In 1810 keerde zij terug naar Duitsland en nam haar twee zonen mee. Zij leidde een ongeregeld bestaan, en verhuisde veel.

De opdrachten voor Euryanthe en Rosamunde kreeg Von Chézy vooral dankzij haar dichterlijke kwaliteiten, niet zozeer omdat zij werken schreef die ook in dramatisch opzicht interessant zijn.

Van 1823-1833 leefde Von Chézy in Oostenrijk, soms in Wenen. Naar verluid was zij inmiddels heel dik, slecht gekleed en behoorlijk excentriek. Voor sommigen was zij een geliefd onderwerp tot spot. Voor anderen - vooral jonge kunstenaars en intellectuelen - was zij een bron van inspiratie.

Titels van deze librettist: