Ottorino Respighi (componist)

(09 juli 1879 - 18 april 1936)

Ottorini Respighi kwam in 1879 in Bologna ter wereld. Al op jonge leeftijd vertrok hij voor enkele jaren naar St. Petersburg waar hij in de leer kwam bij Rimski-Korsakov. Gedurende korte tijd verbleef hij daarna als leerling van Max Bruch in Berlijn.

De invloed van Rimski-Korsakov is duidelijk hoorbaar maar ook de stijl van de Franse Impressionisten hebben Respighi niet onberoerd gelaten. Zijn oeuvre die naast een aantal opera’s vooral instrumentaal werk omvat, laat zich kenmerken door een heel kleurrijke instrumentatie.

Op latere leeftijd begon Respighi zich te interesseren voor de compositietechnieken uit met name de vroege barok. Vooral voor Monteverdi had Respighi warme belangstelling. In 1934 verzorgde hij een bewerking van Monteverdi’s Orfeo die in 1935 in de Scala in Milaan werd opgevoerd. Deze interesse had ook zijn weerslag op zijn eigen componeerstijl, zoals onder andere te horen is in de recitativische opbouw van zijn laatste opera Lucretia.

Werken van deze componist