Andrea Leone Tottola (librettist)

overleden op 15-9-1831

Het is onbekend waar Tottola is geboren en opgegroeid. Zijn eerste libretti stammen uit 1802. Tottola schreef vooral Napels en dan voornamelijk voor het Nuovo Teatro. Vaak waren het teksten in het Napels dialect. Tottola's talent en voorkeur lagen overduidelijk bij het komische genre. Zijn serieuze werken kunnen nogal monotoom en langdradig overkomen.
Zijn komische libretti daarentegen staan vol met geestige en scherpe dialogen.

Titels van deze librettist: