Italienisches Liederbuch (kamermuziek)

Componist: Hugo Wolf

Librettist: Paul Heyse

Première: het eerste boek is gepubliceerd in 1890, het tweede boek in 1896

Toelichting

De bron van Italienisches Liederbuch vormen de vertalingen die Paul Heyse in 1860 had gemaakt van Italiaanse volksgedichten. Omdat deze gedichten niet dreigden te bezwijken onder de last van een eerdere interpretatie door andere componisten, was Wolf in staat ze zich geheel eigen te maken en er zijn persoonlijkste muziek aan mee te geven. De verzen die Wolf uitkoos, bestaan voor het leeuwendeel uit Toscaanse liefdesgedichten. Deze gedichten vormen een soort lopend verhaal waarin twee gelieven hun liefde en toewijding, hun ruzietjes en hun verzoening uiten zoals dat gangbaar is bij verliefden. Deze liederen worden bij voorkeur vertolkt door een sopraan en een bariton die beurtelings een bijdrage leveren.