King Arthur (semi-opera)

Componist: Henry Purcell

Librettist: John Dryden

Première: 1691 te Londen

Korte inhoud

"Vandaag zal blijken of de scepter van ons rijk zal rusten in de hand van grote Arthur. Of door de brute vijand wordt gepakt." Met deze tekst opent het eerste bedrijf van de opera King Arthur over de strijd tussen de Britse koning Arthur en zijn vijand Oswald, koning der Saksen. Een strijd om de hand van de mooie blinde Emmelijn, en waarin magische toverkrachten hen terzijde zullen staan.

Toelichting

King Arthur is één van de vijf semi-opera's van Purcell, in feite toneelstukken met muzikale onderdelen.
Aanvankelijk had librettist Dryden Kind Arthur geschreven voor het 25-jarig jubileum van de Restoration in 1684. Maar koning Charles II had liever een Franse opera. Het libretto van Dryden, dat voorzag in "Scenes, Machines, Songs and Dances" werd terzijde geschoven.
Geïnspireerd door Purcells muziek voor Dioclesian herschreef Dryden zijn libretto in 1690 en vroeg Purcell er de muziek bij te componeren.
Dryden heeft altijd gesuggereerd dat King Arthur een politieke allegorie was. De exacte betekenis is echter niet meer te achterhalen. Het verklaart wel het ambigue karakter van het drama. Purcell schreef er verfijnde muziek bij, met een kleinschalig orkest en slechts een paar solisten die verschillende dubbelrollen op zich moesten nemen. Alleen de finale is tamelijk patriottistisch van toon. Het resultaat is een werk waarin muziek en drama weliswaar integreren maar wel een echte semi-opera is.

"What Power art Thou" uit King Arthur van Purcell

Te zien of te horen tijdens de komende reizen: