Symfonie nr 5 in cis-klein (symfonie)

Componist: Gustav Mahler

Première: 18-04-1904 te Keulen

Toelichting

De première van de vijfde Symfonie vond plaats in Keulen op 18 oktober 1904 onder leiding van de componist zelf. Mahler componeerde de symfonie grotendeels in de zomer in Maiernigg. Het meest herkenbare deel van de symfonie is het begin, dat wordt gekenmerkt door een funebre-achtige trompetsolo. Met de vijfde symfonie zette Mahler een heel andere toon dan in zijn eerdere symfonieën. Waar de eerdere symfonieën klinken als de menselijke stem, is de vijfde een duidelijke teruggang tot de strikte vorm van de muziek, bijna zoals Johann Sebastian Bach dat deed. Als niet-standaard instrument gebruikt Mahler in deze compositie de zweep.

Het werk bestaat uit vijf delen:

Treurmars (cis mineur)

Stormachtig bewogen - Beduidend langzamer (a mineur)

Scherzo (D majeur)

Adagietto (F majeur)

Rondo Finale (D majeur)

De totale duur van het orkestwerk is ongeveer 70 minuten