Het corona-voucher: veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen rond het corona-voucher. Als u op een van de vragen klikt, verschijnt het antwoord eronder.

Mocht u vraag er niet tussen zitten, neem dan via info@musico.nl contact met ons op.

U mag uw corona-voucher voor elke reis gebruiken. Het mag dezelfde bestemming zijn, maar ook elke andere bestemming. Het maakt ook niet uit hoeveel dagen uw nieuwe reis is. Een eventueel restant van de corona-voucher blijft dan staan voor een volgende reis.
Dus als u een corona-voucher heeft gekregen voor een meerdaagse reis, mag u deze ook gebruiken voor de betaling van een of meerdere eendaagse reizen.

Op uw corona-voucher staat een uitgiftedatum en een geldigheidsdatum (exact één jaar na de uitgiftedatum). Gedurende de looptijd van de voucher bent u verzekerd van de SGR-garantie. Dat betekent dat bij faillissement van MUSICO Reizen de SGR het tegoed van de corona-voucher aan u uitkeert. Na de vervaldatum blijft het tegoed onbeperkt inzetbaar voor reizen bij MUSICO Reizen, de SGR-garantie komt dan echter te vervallen.

Indien de reissom van uw nieuwe reis lager is dan de waarde van uw corona-voucher, blijft het restant staan voor een volgende reis. Bij MUSICO Reizen blijft het tegoed op uw corona-voucher onbeperkt geldig. Wel vervalt na één jaar na uitgiftedatum de SGR-garantie op de corona-voucher.

Ja, indien de reissom van uw nieuwe reis hoger is dan de waarde van uw corona-voucher, krijgt u voor het restantbedrag een factuur.

Indien u in de periode maart-augustus 2020 verschillende reizen bij ons had geboekt die vervolgens zijn geannuleerd, heeft u voor elke reis apart een corona-voucher ontvangen. Onze administratie houdt de totale waarde van de u uitgegeven corona-vouchers bij. Indien u een reis geboekt heeft, staat op uw factuur de resterende waarde van uw corona-vouchers.

De corona-voucher van MUSICO Reizen valt onder de garantieregeling van de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Dit betekent dat indien MUSICO Reizen binnen een jaar na uitgifte van de corona-voucher onverhoopt failliet gaat, de SGR de waarde van uw corona-voucher aan u uitkeert.

Indien u overlijdt voordat u uw coronavoucher heeft gebruikt, gaat de corona-voucher over op uw erfgenamen.

U kunt zes maanden na uitgifte van uw corona-voucher MUSICO Reizen verzoeken de waarde van uw corona-voucher aan u uit te keren. Eén jaar na uitgifte keert MUSICO Reizen automatisch het tegoed aan u uit (zelfs als dit tot faillissement zou leiden).
De corona-voucher geeft MUSICO Reizen de tijd om corona-crisis te boven te komen. In deze financieel zware tijden was het niet mogelijk om voor alle geannuleerde reizen de betaalde reissommen direct terug te betalen.