MUSICO Reizen maakt uw vliegtuigstoel groen

Reizen is fantastisch, maar dat een reis ook negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. De realiteit is echter dat vliegtuigen fossiele brandstoffen verbruiken en op die manier CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer brengen. Een dergelijke opeenstapeling van deze gassen leidt tot een niet wenselijke klimaatverandering. Daarom is groener reizen de toekomst, zodat reizen ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Gelukkig zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzame vervoersmiddelen, maar het zal nog jaren duren voordat ze uitontwikkeld zijn. Om nu al groener te reizen moeten we dus iets anders doen. Via GreenSeat kan dat: GreenSeat regelt dat de uitstoot van deze gassen wordt gecompenseerd door het opzetten van duurzame energieprojecten en de aanplant, bescherming en beheer van bossen die CO2 opnemen. MUSICO Reizen vindt het belangrijk om haar bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Daarom compenseert MUSICO Reizen de CO2-uitstoot van uw reis via GreenSeat.

GreenSeat is onderdeel van Climate Neutral Group, een social venture dat organisaties ondersteunt met klimaatneutraal ondernemen en is lid van ICROA (International Carbon Reduction en Offset Alliance) en B-Corp gecertificeerd. Climate Neutral Group hanteert strenge kwaliteitscriteria. Alle projecten van GreenSeat zijn VCS of Gold Standard gecertificeerd en dragen bij aan de Sustainable Development Goals van de VN.

Meer informatie over de projecten van GreenSeat is hier te vinden.