Interview met Nanda Geerling – reisleider voor wie beeldende kunst en muziek bij het leven horen

“Er worden steeds andere eisen gesteld aan een reisleider…”

‘Er worden voortdurend andere eisen gesteld aan een reisleider. Je kunt niet meer volstaan met een beschrijving van een opera want er zijn steeds nieuwe regisseurs, die voor nieuwe ensceneringen kiezen. Veel regisseurs baseren zich op actualiteiten. Je moet weten wat ze bedoelen. Het publiek van MUSICO gaat daar in mee’. In dit interview stelt MUSICO Reizen Nanda Geerling uitgebreid aan u voor.

Van alle markten thuis
De Amsterdamse kunsthistorica probeert zich al haar leven lang breed te oriënteren. Naast beeldende kunst was muziek haar tweede passie. Dankzij haar man werd speciaal de liefde voor de opera gewekt. Wijlen haar man had een dierenartsenpraktijk. Nanda combineerde haar part-time doctoraalstudie aan de VU met werk in die praktijk. ‘Ik dacht altijd: de praktijk is mijn job, de kunst is mijn hobby’, zegt ze.

Het werd een combinatie van beide. Ze was al eens als gast mee geweest met een cultuurreis van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit. Op een dag werd ze gebeld door de reisleider van toen, een goede vriend van haar. Hij zou een reis naar Bath begeleiden, maar vanwege zijn studie kon dat niet. Of zij het wilde overnemen?

Ze ging praten met de reisorganisatie. ‘Ze vroegen of ik ervaring had. Die had ik niet. Of ik dan met mensen om kon gaan. Dat kon ik wel, ik had veel ervaring met diereneigenaren’, lacht ze nu, zoveel jaren later. Ze mocht de reis begeleiden. Het was een gecombineerde kunst- en muziekreis. Het was spannend. ‘Ik heb me ontzettend goed voorbereid, want ik moest ook de stadsrondwandeling zelf doen en Bath heeft veel Palladio-architectuur. Dat moest ik me allemaal eigen maken. Bovendien moest ik uitvinden hoe de stad in elkaar zat. En dat voor iemand die altijd de weg kwijt was’, aldus Nanda.

Nanda Geerling
Nanda Geerling

Steeds verdiepen
Het ging geweldig. Niet alleen omdat ze merkte dat ze met haar aanstekelijke bevlogenheid de gasten iets te bieden had, ook vanwege de wisselwerking. Nanda Geerling: ‘Ik hou van kennisoverdracht en ik heb affiniteit met oudere mensen. Ik hoorde toen al bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld van de vrouw van een huisarts die vertelde dat ze het zo geweldig vond dat ze zo’n reis kon maken nu de kinderen de deur uit waren en ze tijd en geld hadden’. Na afloop kreeg ze bedankbriefjes.

Het sterkte haar in de gedachte dat het reisleiderschap haar op het lijf geschreven was. Via Uccello Cultuurreizen kwam ze uiteindelijk bij MUSICO. Daar lag het accent meer op de muziek en vaak op de opera. Dat betekende dat ze zich opnieuw in een andere discipline moest verdiepen. Haar man was daarbij een belangrijke steunpilaar. Ze leerde ook veel van Pierre Audi, toen artistiek leider van de Nationale opera. ‘Ik was diep geraakt door zijn Monteverdi-cyclus. Zijn kijk op opera heeft mij veel geleerd en geïnspireerd’, aldus Nanda Geerling.
MUSICO mag dan vooral opera- en concertreizen organiseren, andere vormen van kunst spelen ook een belangrijke rol bijvoorbeeld door bezoeken aan musea. Nanda Geerling doet die rondleidingen meestal zelf op basis van haar eigen kennis maar ze duikt daarvoor ook graag in de boeken. ‘Mijn uitdaging is om verbanden te leggen tussen de muziek en de beeldende kunst en dat over te dragen aan de gasten’, zegt ze.

Op zoek naar de plek waar het gebeurt
Ze heeft een voorliefde voor themareizen omdat er dan meer tijd is voor verdieping. In het gesprek met Nanda Geerling valt regelmatig het begrip genius loci. Dan gaat het over de sfeer en eigenheid van een plek. Als het over kunst gaat dan kan dat de plek zijn waar een kunstenaar heeft geleefd of gewerkt. Ze kan lyrisch raken als ze zo’n plek betreedt. Ze was in het Bauhaus in Dessau waar Wassily Kandinsky doceerde. ‘Op zo’n moment denk ik: hier sta ik, op een plek waar het allemaal gebeurde’.

Beeldende kunst en muziek kunnen voor haar niet los van elkaar worden gezien, maar ze beleeft ze op een andere manier. ‘Het raakt me allebei, maar beeldende kunst kan ik rationeler benaderen, muziek beleef ik vooral emotioneel. Voor beide geldt dat ze bij het leven horen en iets over jezelf kunnen vertellen. Het is essentieel daar mee in aanraking te komen’.

Daarom vindt Nanda het fijn om te gaan met de geïnteresseerde gasten van MUSICO. Ze zorgen voor een wisselwerking. ‘De reacties van mensen op wat ze gezien hebben zetten je aan het denken. De kracht van zo’n groepsreis is dat je samen iets beleeft.’

Het interview met Nanda Geerling werd opgetekend door Jan de Vries (februari 2017).

Meer over Nanda Geerling leest u hier.