sLands en Oostindische lijnbanen

‘s Lands en Oostindische lijnbanen (1726) uit: Caspar Commelin, Beschryvinge van Amsterdam (…), Rijksmuseum, Amsterdam