Louis Grijp-lezing 10 mei 2017

Op woensdag 10 mei vindt in Utrecht de tweede Louis Peter Grijp-lezing plaats. Naast de lezing door professor Moderne Nederlandse Letterkunde Geert Buelens over ‘de Antwerpse Bob Dylan’ Wannes van de Velde, heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Programma
Woensdag 10 mei 2017
11.00 uur: Rondleiding door het Academiegebouw Utrecht (Domplein 29, Utrecht).
13.00 uur: Louis Peter Grijp-lezing in de aula van het Academiegebouw door Geert Buelens.
Aansluitend aan de lezing rond 14.15 uur thee met wat lekkers.
NB. De rondleiding is volgeboekt. U kunt zich nog wel opgeven voor de lezing en voor de wachtlijst rondleiding.

Aanmelding
Deelname aan de rondleiding in het Academiegebouw en/of de lezing dient vooraf aangemeld te worden. Vul het aanmeldingsformulier onder aan deze pagina in. Deelname is gratis voor ontvangers van de MUSICO-brochure en/of de MUSICO-nieuwsbrief.

Lezing
Toen Wannes van de Velde (1937) in 2008 overleed, noemde The Independent hem even belangrijk voor het Vlaamse lied als zijn landgenoot Jacques Brel was voor het Franse. Dat was geen overdreven lof voor de zelfverklaarde Antwerpse ‘liekeszanger’, al was het maar de halve waarheid.

Van de Velde schreef inderdaad een aantal liedjes die klassiek zijn geworden, maar voorts geldt hij als de belangrijkste schakel tussen de orale liedtraditie die soms eeuwen teruggaat en de moderne wereld van de folkrevival en de singer-songwriters uit de jaren zestig. Als een Antwerpse Alan Lomax, Pete Seeger & Bob Dylan verzamelde en bewerkte hij traditionals en voegde er zijn eigen strofes, teksten en liedjes aan toe. Anders dan Dylan ging hij echter niet ‘elektrisch’. De wereld die hij bezong, was die van voor de moderniteit: ambachten die op het punt stonden te verdwijnen, de stad – met haar gebouwen en tradities – die door de moderne, door profijt en vernieuwing geobsedeerde maatschappij werd bedreigd. In de tweede helft van de jaren zestig werd deze geestesgenoot van Hugo Claus en Louis Paul Boon zowaar hip en populair. In de Summer of Love van 1967 begeleidde hij met zijn doedelzak de duizenden jongeren die tijdens de ‘Liever Lief’-happening op weg waren naar het festivalterrein van Bilzen. In zijn geliefde Antwerpen streed hij met kunstenaar Panamarenko voor het verkeersvrij maken van de binnenstad. Terwijl zijn landgenoten steeds rijker werden, hield hij, als geweten en geheugen, de herinnering levend aan waar dat volk vandaan kwam: de Val van Antwerpen in 1585, de inquisitie, ‘de gesel van Rome’, de sociale strijd en de immer complexe relatie tot de Hollanders in het Noorden.

Academiegebouw Utrecht
De Louis Grijp-lezing vindt plaats op woensdag 10 mei in het Academiegebouw Utrecht. Het Academiegebouw aan het Domplein is het hart en het gezicht van de Universiteit Utrecht. Het oudste deel van het pand, de Aula, bestaat al sinds 1462. Hier werd in het jaar 1579 de Unie van Utrecht ondertekend, die beschouwd wordt als het begin van de Nederlandse staat. Het huidige gebouw was een cadeau van de burgers en de provincie Utrecht aan de Universiteit van Utrecht, ter ere van hun 250 jarig bestaan in 1886. Maar door meningsverschillen over de stijl van het academiegebouw duurde het nog 5 jaar voordat de bouw ook daadwerkelijk begon. Het Academiegebouw werd onderwerp van enige controversie: moest het in neorenaissancestijl gebouwd worden of aangepast worden aan de gotische stijl van de Domkerk? Het werd neorenaissance maar met een compromis: het gebouw moest verder van de kerk afstaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het Academiegebouw heeft hier de vreemde knik in haar voorgevel aan te danken.

Louis Peter Grijp
De wetenschappelijke lezing is vernoemd naar musicus en musicoloog Louis Peter Grijp, die op 9 januari 2016 op 61-jarige leeftijd overleed. Hij verwierf internationale bekendheid als onderzoeker naar de Nederlandse lied- en muziekcultuur en als artistiek leider en luitist van Camerata Trajectina. Hij was sinds 1990 als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hiernaast was hij sinds 2001 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Om ‘de school van Grijp’ mede gestalte te geven is de jaarlijkse Louis Peter Grijp-lezing in het leven geroepen.


Louis Peter Grijp
Louis Peter Grijp

Wannes van de Velde
Wannes van de Velde

Academiegebouw, Utrecht
Academiegebouw, Utrecht


Aanmelding Louis Grijp-lezing
NB. De rondleiding is volgeboekt.

    Ja, ik kom naar de Louis Grijp-lezing 2017.

    Ik geef mij hierbij ook op voor de wachtlijst voor de rondleiding door het Academiegebouw Utrecht.

    Dhr.Mw. (*)

    Aantal personen 12