MUSICO-kerk in Driewegen

MUSICO Reizen is verhuisd naar Zeeland, naar rust en ruimte in de zak van Zuid-Beveland. Vanaf maart 2022 zal MUSICO Reizen haar intrek nemen in een voormalige kerk in Driewegen.
Op deze plaats houden wij u op de hoogte van de verbouwing.

14 januari 2022

Kerkplein MUSICO-kerkje, januari 2022

Deze week is de taxus geplaatst voor de kerk. Het is de bedoeling dat er een kerkpleintje wordt gecreëerd, met grind op de grond en een grote boom midden op het pleintje. Hopelijk een prachtige plek om een kopje koffie te drinken in de pauze van de concertjes die we in de kerk willen gaan organiseren! De consistorie van de kerk zal het kantoor van MUSICO Reizen gaan worden, maar ook onder de vide die momenteel in de kerk wordt aangebracht, kunnen we werken. Maar over het kerkinterieur meer in ons volgende bericht!

21 november 2021

Opbouwfase in MUSICO-kerk, november 2021

Er begint al iets moois te ontstaan in de kerk in Driewegen, ons nieuwe kantoor. De ‘opbouw’-fase is begonnen!

september 2020

Soms is een mens toe aan een grote stap! Zoals u heeft kunnen zien op onze videoberichtjes tijdens de lockdown, verbleven we die lastige tijd in onze kleine vakantiewoning op Walcheren. Het coronavirus bracht ons niet alleen financiële en sociale tegenslagen, maar leerde ons ook dat ons hart in de Zeeuwse provincie ligt. Bij terugkomst in Utrecht, zo aanvang juni, bleef dat gevoel kriebelen. Het leidde ertoe dat we gedurende de zomer vele huizen hebben bekeken die voor ons de ideale mix van wonen, werken en misschien nog wel iets extra’s zouden bieden. De spoeling is dun, zelfs in Zeeland, maar het is ons toch gelukt! In de Zak van Zuid-Beveland kochten we een pastorie met een klein kerkje ernaast, met voldoende ruimte om er eens een klein concertje of een lezing te organiseren. Het is een prachtige en rustige streek. De VVV omschrijft het heel treffend als volgt:

In de Zak van Zuid-Beveland wordt zorgvuldig gewaakt over één van de oudste polderlandschappen van Nederland. Het liefelijke karakter van de Zak is het resultaat van een grimmig verleden. De geschiedenis verhaalt van inpolderingen en overstromingen. Al in de 12e eeuw zagen de bewoners zich genoodzaakt om dijken op te werpen tegen het oprukkende water. Het middeleeuwse landschapstype is nog altijd herkenbaar in de vorm van ongelijke poelgronden, een dicht patroon van smalle dijkjes en glooiende kreekruggen.

Wat gaat er veranderen? Eigenlijk helemaal niets. We zullen doorgaan met het organiseren van reizen, naar even mooie bestemmingen, met even indrukwekkende muziek. Wel zal dit allemaal vanuit Zeeland gaan gebeuren. Maar we zullen zelf nog regelmatig in Utrecht zijn, om hand- en spandiensten te verlenen voor onze reisleiders of natuurlijk om zelf als reisleider op pad te gaan.