De verkochte bruid (opera)

Componist: Bedrich Smetana

Librettist: Karel Sabina

Première: 30-05-1866 te Praag

Korte inhoud

In een dorp in de Bohemen heeft de koppelaar Kecal een huwelijk geregeld voor Maøenka met Vašek, de zoon van de landeigenaar Mícha. Dit tot ongenoegen van zowel Maøenka als haar geliefde, de kort geleden naar het dorp gekomen knecht Jeník. Kecal probeert dan Jeník over te halen om af te zien van zijn aanspraken op Maøenka en belooft hem als beloning een grote som geld. Jeník stemt hierin toe op voorwaarde, dat er uitdrukkelijk in een contract wordt vastgelegd, dat hij alleen afziet van Maøenka ten gunste van 'een zoon van Tobiáš Mícha'. Uiteindelijk blijkt hij dan zelf een zoon van Mícha uit diens eerste huwelijk te zijn, die jaren geleden na een ruzie met zijn vader naar elders is vertrokken. Als Vašek zich bovendien in de ogen van iedereen belachelijk maakt door zijn kinderlijke optreden, blijft Mícha niets anders over dan zich met Jeník te verzoenen en toe te stemmen in diens huwelijk met Maøenka.

Toelichting

De komische opera De verkochte bruid uit 1866 van Smetana is wel eens beschreven als de synthese van het wezen van de Tsjechische volksmuziek, de uitdrukkingskracht van de symfonische beelden van Franz Liszt en het muzikale drama van Richard Wagner. Anderzijds past Smetana's stijl ook in de 18de eeuwse Italiaanse traditie: de materialistische ingestelde huwelijksmakelaar Kezal blijft luchtig, grappig en het gestotter van huwelijkskandidaat Wenzel zorgt voor speelse ritmes. Er is geen plaats voor kwaadwilligheid of vulgariteit: alle situaties eindigen met een lach.

In de oorspronkelijke versie was De verkochte bruid een Spieloper in twee bedrijven met gesproken dialogen die pas na verschillende voorstellingen bij het publiek in de gunst viel. In 1869 breidde Smetana de partituur uit tot drie bedrijven zonder gesproken dialogen en in deze versie bleef het werk tientallen jaren in Praag op het repertoire voordat het in 1892 dank zij voorstellingen in Wenen naar het internationale repertoire wist door te breken.

Ouverture uit De verkochte bruid

Rollen in dit werk
  • Krušchina
  • Ludmilla
  • Mařenka
  • Mícha
  • Háta
  • Vašek
  • Jeník
  • Kecal