Lucio Cornelio Silla (opera)

Componist: Georg Friedrich Händel

Librettist: Giacomo Rossi

Première: 02-06-1713 te Londen

Korte inhoud

Tot grote afschuw van zijn vrouw voert de Romeinse generaal Silla een stevig dictatoriaal beleid in Rome in, na zijn recente overwinningen. Daarbij houdt hij er ook een vrije moraal op na ten aanzien van trouw aan zijn eigen vrouw. Het komt hem uiteindelijk duur te staan, en moet hij moet Rome ontvluchten. Een schipbreuk brengt hem op een klein eiland waar zijn vrouw hem komt redden. Uiteindelijk komt Silla tot inkeer, treedt af en toont berouw.

Toelichting

Rondom Lucio Cornelio Silla (ook wel kortweg Silla genoemd) bestaat veel onzekerheid en mysterie. Zo is niet met zekerheid te zeggen of de opera ooit is opgevoerd. Er bestaat een partituur maar in de archieven is niets terug te vinden over een opvoering. Er is ook een libretto uitgegeven, met een opdracht van de librettist Rossi aan Louis-Marie, Duc d'Aumont de Rochebaron, de Franse ambassaeur in Engeland. De opdracht is gedateerd op 2 juni 1713 hetgeen juist op een opvoering duidt. Maar een castlijst ontbreekt echter. En waar zou de opera dan opgevoerd zijn? En hoe moet men het onderwerp interpreteren? Was het wellicht satirisch bedoeld? En waarom verandert de tyrannieke Silla in de laatste acte van karakter?
Hoe het ook zij, de muziek die Händel voor Silla schreef, is inventief en vernieuwend. Veel van deze muziek zou hij hergebruiken in zijn volgende opera Amadigi di Gaula.

Händel was sinds 1711 een belangrijke figuur op het Londonse operatoneel. Zijn opera's wedijverende om de gunsten van het publiek en hij ontwikkelde een stijl die zich concentreerde op de vocale kwaliteiten van de zangers door middel van lange aria's. De opera Luico Cornelio Silla stamt ook uit deze tijd. Wat opvalt is dat de rol van Scabro die geen zingende partij heeft. Dit is in het oeuvre van Händel uniek en vergelijkbaar met bijvoorbeeld het optreden van Bassa Selim in Mozarts Die Entführung aus dem Serail.