Symfonie nr 9 in D-groot (symfonie)

Componist: Gustav Mahler

Première: 26-06-1912 te Wenen

Toelichting

De Negende Symfonie van Gustav Mahler wordt gezien als de voleinding van de muziekstroming Romantiek: zowel qua vorm als qua instrumentatie verkent Mahler hier de grenzen tot het uiterste, hoewel hij zoals in zijn gehele oeuvre uiteindelijk altijd trouw zal blijven aan de klassieke symfonische vorm.

Afscheid en dood zijn de twee centrale thema's in Gustav Mahlers laatste voltooide symfonie. Het publiek bestempelde dit werk al snel als zijn 'afscheidssymfonie', alsof Mahler hierin zijn eigen vroegtijdige dood - twee jaar later - voorvoelde. Maar de Negende Symfonie is toch vooral een markeringspunt tussen twee werelden: de muziek van Mahler was het hoogtepunt van de romantische periode, maar tegelijk werpt ze haar schaduw vooruit op de jonge Arnold Schönberg en de Tweede Weense School. De Negende Symfonie staat voor de strijd tussen twee tijdperken enerzijds en de persoonlijke strijd tussen hoop en wanhoop, duiding en chaos, vreugde en berusting anderzijds.


De componist heeft de eerste uitvoering niet meer meegemaakt, maar heeft nog wel enkele delen gereviseerd. De première vond in Wenen plaats onder leiding van Bruno Walter op 26 juni 1912.